VIN

Inteligentní kamerový systém pro kontrolu vozidel přes RZ a VIN

Cílem projektu je vytvořit funkční prototyp kamerového systému s umělou inteligencí, který bude uzpůsobený pro venkovní montáž nad vozovkou (např. rampa, světelné signalizační zařízení, sloup, veřejné osvětlení apod.), kdy systém bude schopen rozpoznávat nejen RZ vozidel, ale zároveň s nimi je schopen rozpoznat i VIN vozidel a jejich ověření, zda tato dvojice (RZ, VIN) patří k jedinému vozidlu dle dostupných informačních systémů,