Vedeme v oblasti inovací.

Jsme dynamická česko-slovenská firma tvořící inovativní produkty v oblasti strojového učení a umělé inteligence. Projekty které děláme pomáhají lidem a zajišťují bezpečí nás všech. Pouze takto to má smysl.

Síť pro čtení Registračních značek​

Neuronová síť pro čtení licenčních značek v reálném čase. Určeno pro mobilní instalaci (v autě) tak pro statickou instalaci (brána)​. Běží na koncovém zařízení se spotřebou do 10W, bez nutnosti další výpočetní jednotky​.

Klasifikace srdeční arytmie

Klasifikace srdeční arytmie ​pomocí strojového učení ​a umělé inteligence. Detekujeme EKG arytmii z obrázků, co napodobuje postupy, kterými experti diagnostikují arytmii. Řešení může být aplikováno na EKG signály pořízené z různých typů EKG zařízení, včetně mobilních.

Detekce poškození exteriéru aut​

Pořízení snímku vozidla ze všech stran pomocí kamer​ (statická instalace) nebo mobilního telefonu. Strojové učení z pořízených snímků provede detekci poškození. Získaný je jak typ poškození, tak jeho rozsah (změna oproti předchozímu stavu). Informace o změnách se zaznamená do karty vozidla (na základě detekce SPZ).

Hromadné skenování léčiv

​Hromadné skenování čárových kódů, rozpoznávání textů a objektů pro podniky​. Vychází z řešení pro hromadné skenování léků , jejich EAN a GS1 datamatrix kódů, v rámci opatření FMD (Protipadělková směrnice).

Hromadné získávání adresních dat

Vytěžování adresních a celních dat pomocí strojového učení. Snímání, vytvoření a vizuální kontrola kvality image adresní strany (až 6 stran) zásilky (včetně celní prohlášky CN22/CN23). Pracoviště s polohovatelným pracovním stolem, kontrolní váhou, výpočetním vybavením pro obsluhu pracoviště, vč. náhledových monitorů.

Kontaktujte nás

Zaujali jsme Vás?

Výborně!

Pojdmě spolu na kafe.


Adresa

WeWork

Národní 14

Praha

Email

david@hlacik.com© HLÁČIK, s.r.o.